Ballast,0/45-1,6 ton in big bag 1

Ballast,0/45-1,6 ton in big bag

Productcode: 17050BB

Product description

In de Nederlandse railinfrastructuur wordt uitsluitend steenslag , gebroken natuursteen, toegepast als ballastmateriaal. Metazandsteen, Granodioriet, Kwartsdioriet, Granietgneis en Porfier als kwartshoudend ballast en Basaniet als kwartsloze ballast.

Kwartsloze ballast is momenteel schaars. ProRail heeft voor aannemers beleid gemaakt dat duidelijk maakt hoe zij om dienen te gaan met de keuzes voor toepassen van (kwartsloze) ballast bij spoorwerkzaamheden in plan- en uitvoeringsfase. In het Handelingskader (kwartsloze) ballast staat per situatie beschreven wanneer en waarom er voor kwartshoudend of kwartsloze ballast gekozen dient te worden.

Voor alle sporen en wissels wordt, volgens ontwerpvoorschrift, steenslag 31,5/50 toegepast.

Voor alle sporen en lokaal bediende wissels waarbij in verband met de begaanbaarheid de toepassing van spoorwegballast 31,5/50 niet gewenst is, wordt voor de bovenste 5 cm 22/40 toegepast. Dit geldt uitsluitend voor opstelterreinen en rangeerterreinen. Toepassing is alleen toegestaan na goedkeuring van de Vakdeskundige Spoor, Wissels en Geotechniek van het betreffende Gebied.

voestalpine kan voor u speciale ballastdepots aanleggen. Houd er rekening mee dat er in een depot ontmenging van de ballast kan plaatsvinden.

De ballast in de Nederlandse railinfrastructuur dient te voldoen aan SPC00033 voor kwartshoudend of SPC00353 als kwartsloze. De toepassing van ballast wordt in OVS00056-5.1 beschreven.

Naast de toepassing van de steenslag in de railinfrastructuur is deze steen ook uitermate geschikt voor decoratief gebruik. Denk hierbij aan het vullen van een schanskorf of stenen voor in de tuin.


Specifications

General

Product code: 17050BB
Brand Railpro
Type ballast 0/45
Regelgeving ProRail SPC SPC00033
Modes of transportation Truck, big bag
Modes of transportation Depot
Modes of transportation Klmos

Dimensions

Length 1000 mm.
Height 1100 mm.
Width 1300 mm.

Weight

Gross Weight 1600.000 kg.
Net Weight 1600.000 kg.
Ballast,0/45-1,6 ton in big bag

Ballast,0/45-1,6 ton in big bag