Klantenservice Staalprijsindex

Staalprijsindex

De grondstoffen van staal zijn de laatste jaren aan grote prijswijzigingen onderhevig. Om de fluctuerende staalprijzen te kunnen beheersen, hanteert voestalpine Railpro een nieuwe werkwijze voor het berekenen van spoorstaafprijzen. Deze werkwijze luidt als volgt: 

  1. Prijzen in onze offertes zijn gebaseerd op het prijspeil, zoals bekend op het moment van aanbieden. 
  2. De facturatie vindt plaats na levering van de producten op basis van het in de aanbieding vermelde prijspeil. 
  3. Zodra de maandcijfers van het moment van levering bekend zijn, wordt de prijsindexering met u verrekend in een aparte factuur. 
  4. De indexering is gebaseerd op het gemiddelde van de CBS-indexen 24101 en 24107, waarbij beide indexen gelijkelijk meetellen.
  5. De index geeft de gemiddelde prijsverandering per maand weer, waarbij januari van 2015 op 100 is gesteld.

Voetnoten:
1 primaire materialen van ijzer en staal

2 door warm bewerken verkregen open profielen van staal, damwandprofielen van staal, en bestanddelen van spoorbanen, van staal

Rienus Rozier

Productbeheerder
rienus.rozier@railpro.nl