Klantenservice Disclaimer

Disclaimer

Indien er producten worden gekozen waarbij het transport plaatsvindt middels een auto met kraan (AMK) houdt de AMK-calculator geen rekening met het eventueel optimaliseren van samengestelde ladingen. Afwijkingen van daadwerkelijke transporten ten opzichte van de AMK-calculator, zowel positief als negatief,  worden op basis van nacalculatie verrekend /doorbelast.

Indien de levering een lengte transport vereist zal dit op basis van nacalculatie verrekend worden.

Disclaimer
De informatie zoals opgenomen op deze website is uitsluitend bestemd voor algemene informatiedoeleinden. De inhoud van deze website is niet gericht op gebruik door bezoekers in een ander land en/of jurisdictie dan Nederland. Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer.

Hoewel voestalpine Railpro BV de grootst mogelijke zorgvuldigheid heeft betracht bij het samenstellen, opbouwen en onderhouden van zowel de website als de bijbehorende webshop, kan voestalpine Railpro BV niet garanderen dat de informatie compleet, actueel, accuraat en vrij van gebreken is. voestalpine Railpro BV garandeert niet dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren of vrij is van virussen. voestalpine Railpro BV aanvaardt geen aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade naar aanleiding van de op deze website verstrekte informatie.

Alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s) berusten bij voestalpine Railpro BV.

Behoudens voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik mag niets van deze website of de inhoud daarvan worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, hetzij mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier, zonder voorafgaande toestemming van voestalpine Railpro BV.

Privacy Statement
voestalpine Railpro BV respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en draagt er zorg voor dat persoonlijke informatie vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens om uw bestellingen zo snel en eenvoudig mogelijk te laten verlopen. Voor al het overige zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken na uw toestemming.

Uw gegevens
voestalpine Railpro BV zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling. Onze werknemers en de door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Cookies
Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. Op deze site gebruiken wij cookies om het internetverkeer van gebruikers vast te leggen. Onze server herkent uw IP-nummer en registreert de pagina's die u bezoekt. Met deze gegevens kunnen wij de kwaliteit van onze site controleren en verbeteren.