Nieuws Productnieuws

Wisselende temperaturen en de hierdoor optredende krachten op de spoorconstructie maken het spoor een uitdagende werkplek. Hoe kunnen wij het spoor nóg veiliger en kwalitatief beter maken? Door kant-en-klare langgelaste spoorstaven compleet met voorgemonteerde compensatielassen te gebruiken in je spoorproject.

Uit het spoor en weer terug in het spoor. Dat is onze definitie van circulaire economie en circulair spoor. Van dwarsliggers tot spoorstaven, als er een toepassing is om onze producten binnen het spoor een tweede leven te geven juichen we dit toe. En ook ProRail is groot voorstander van verduurzaming. Terwijl ProRail een circulaire oplossing zocht voor station Alkmaar Noord, was ontwerper en ingenieur Rombout Frieling al druk in de weer met de ligger-zitjes. En zo kruisten hun wegen.