Nieuws In de media

Het openbaar vervoer maakt zich op om gehoor te kunnen geven aan de toenemende capaciteitsvraag. Urbanisatie en files op de wegen zorgen voor een grotere vraag naar mobiliteit. Stedelijk en regionaal openbaar vervoer biedt hier de uitkomst. Voor de steeds drukker bezette netwerken is goed onderhoud van essentieel belang, terwijl de mogelijkheden door de toename van mobiliteit beperkt worden. Hoe laten druk bezette netwerken zich optimaal onderhouden binnen de beschikbare onderhoudstijd?

Kan ons spoor nog duurzamer? En kan het stiller? ProRail test in Zwolle vier nieuwe soorten dwarsliggers, waaronder onze eigen dwarsliggers van gerecycled kunststof.