Nieuws Algemeen nieuws

Steeds meer mensen wonen buiten de grote stad en willen met gemak de binnenstad kunnen bereiken. Zonder files en zonder parkeerproblematiek. Dat kan! Door de metro of de tram te pakken.

Op 8 juli jongstleden heeft de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat het 'Tijdelijk handelingskader voor hergebruik van PFAS-houdende grond en baggerspecie' van toepassing verklaard. Dit handelingskader en de directe ingangstermijn hiervan is niet voorzien en heeft gevolgen voor de acceptatie van grond en oude ballast.