Nieuws Vernieuwde service: langgelaste spoorstaven met compensatielassen klaar voor in de baan
  • Gepubliceerd 28-09-2020

Wisselende temperaturen en de hierdoor optredende krachten op de spoorconstructie maken het spoor een uitdagende werkplek. Hoe kunnen wij het spoor nóg veiliger en kwalitatief beter maken? Door kant-en-klare langgelaste spoorstaven met compensatielassen te gebruiken in je spoorproject. De compensatielassen worden door onze specialisten in ons Rail Service Centrum door middel van afbrandstuiklassen aan lange(re) spoorstaven gelast. Doordat de compensatielassen hierna meteen klaar zijn voor gebruik is de inbouw sneller, eenvoudiger en met minder risico. Bovendien levert het een flinke kostenbesparing op.

Compensatielassen, hoe zat dat ook alweer?

Het is algemeen bekend dat staal uitzet als het warm is en krimpt als het koud is. Zo worden spoorstaven onder temperatuurswisselingen langer of korter. Niet alleen in het spoor is er sprake van ‘uitzetting’ ook (stalen) bruggen zetten uit en krimpen. Dit veroorzaakt krachten die uitgeoefend worden op het spoor. In een aantal situaties is het noodzakelijk het spoor de ruimte te geven te ‘dilateren’ oftewel in de lengterichting van het spoor te bewegen.

De compensatielas bestaat uit twee bewerkte spoorstaven die langs elkaar liggen en daardoor los van elkaar kunnen uitzetten en krimpen. Zo wordt de andere langgelaste spoorstaaf niet belast. Naast toepassing op brugconstructies worden compensatielassen ook vaak toegepast op andere plekken in de railinfrastructuur waar grote krachten op de spoorconstructie een rol spelen.

In samenwerking met spoorse partners kwamen wij op het idee om compensatielassen aan lange spoorstaven te stomplassen in ons Rail Service Centrum. Vervolgens kunnen ze kant-en-klaar naar gewenste lengte tot maximaal 360 meter worden middels onze Robeltrein geleverd op de werkplek. Compensatielassen kunnen tot een maximale lengte van 36 meter vervoerd worden over de weg.

Verminderd risico

Door het gebruiken van bovengenoemde compensatielassen wordt het risico op fouten van (thermiet)lassen in de baan beperkt. Dit levert de aannemer in geval van doorlopers een aanzienlijk tijdsvoordeel én kostenbesparing op. Daarnaast zijn de afbrandstuiklassen in ons Rail Service Centrum gemaakt onder geconditioneerde omstandigheden, wat de kwaliteit en levensduur van de las ten goede komt. Langere levensduur tegen lagere levenscycluskosten dus.

Ben je ook geïnteresseerd in langgelaste spoorstaven met compensatielassen? Neem eens een kijkje in onze webshop om te zien welke verschillende soorten compensatielassen wij leveren. Wil je meer informatie hierover? Neem dan gerust contact op met productmanager Daniël Poll Jonker of BU manager rail services Hans van Houwelingen.

Foto van Nelian Hoeksema-Honing

Auteur

Nelian Hoeksema-Honing

Als strategisch communicatiespecialist werk ik dagelijks aan het vergroten van de online en offline zichtbaarheid en herkenbaarheid van onze organisatie.

Daniël Poll Jonker

Productmanager
Daniel.PollJonker@voestalpine.com

Hans van Houwelingen

BU manager rail services
Hans.van.Houwelingen@railpro.nl


Eerste levering

Op 9 juni 2020 leverden wij de eerste langgelaste compensatielassen op de Demkabrug. Op deze brug liggen 4 complete compensatielassen in 2 types. In totaal 16 benen die allemaal gelast werden aan spoorstaven variërend van 5 tot 243 meter. De lange lengtes vereisten extra aandacht tijdens transport.