Nieuws Samenwerking met DataRoute zorgt voor een efficiënter transport van afvalstromen
  • Gepubliceerd 13-02-2018

Het transport van afvalstromen gaat gepaard met veel formaliteiten, die administratief omslachtig en fout gevoelig zijn. Daarnaast zijn de formaliteiten vanwege veel papiergebruik ook schadelijk voor het milieu. Gelukkig is dit allemaal nu echt verleden tijd, dankzij de samenwerking met DataRoute! 

Bij de vernieuwing van het spoor komen veel oude spoorwegproducten vrij. Oude spoorstaven, dwarsliggers en ballast, hoe zorg je ervoor dat die materialen weer een tweede leven krijgen? Daar houden wij ons ook graag mee bezig. Vrijkomende BBM- en ETM- materialen worden ingenomen, gedemonteerd en uiteindelijk hergebruikt of gerecycled. De stroom van de vrijkomende materialen is door de overheid gedefinieerd als ‘afvalstroom’. Deze afvalstromen dienen traceerbaar te zijn en gemeld te worden aan het LMA (Landelijk Meldpunt Afvalstoffen). De transporten van afvalstromen dienen te allen tijde vergezeld te gaan van een zogenaamd begeleidingsdocument.

Tot voor kort was dit begeleidingsdocument nog een papieren versie. Het betrof een vijfvoudig document dat vooraf ingevuld werd en naar alle betrokken partijen gestuurd moest worden. Werken met een papieren en vijfvoudig document is niet alleen erg arbeidsintensief, maar ook risicogevoelig, omdat het vaak niet goed leesbaar was en er zo miscommunicatie ontstond. Daarnaast willen wij ook onnodig papiergebruik tegengaan. Daarom hebben wij begin dit jaar de handen ineen geslagen met DataRoute, om de formaliteiten met betrekking tot de afvalstroom digitaal in te richten. Met gebruik van DataRoute zijn alle transporten en begeleidingsdocumenten digitaal beschikbaar en real-time inzichtelijk. Onze transporteur vult op de locatie aantallen van de af te voeren stromen in en kan gaan rijden. Vervolgens kunnen wij en eventuele weegbruggen inloggen, de informatie meteen bekijken, waar nodig aanpassen en digitaal accepteren. Dit betekent dat alles nu sneller gaat, de documenten altijd goed leesbaar zijn, we deze dikke pakken papier niet het land hoeven in te sturen en we dus minder papier verspillen.

Tot slot is alles toegankelijk via een eenvoudige app op je telefoon. Een mooie stap vooruit in efficiency en duurzaamheid!

Akkie Stomphorst

BU Hergebruik & Recycling
akkie.stomphorst@railpro.nl