Nieuws RFID - het instrument van de toekomst voor optimaal assetmanagement
  • Gepubliceerd 21-12-2017

In de spoorinfrastructuur hebben we te maken met bijzonder gevoelige componenten. RFID-tags (Radio Frequency Identification) bieden de mogelijkheid om deze spoorcomponenten eenvoudig te identificeren. Wij rusten inmiddels al enkele van onze producten uit met RFID’s en starten vanaf januari 2018 met het aanbrengen van RFID’s op de vernieuwde elektrische scheidingslassen (NRG-las).

RFID is een technologie waarmee voorwerpen worden gelokaliseerd en geïdentificeerd, doordat ze voorzien zijn van transponders, RFID-tags die als een soort radiolabel of radio-etiket werken. Bij contact met een RFID-tag kan een signaal worden uitgezonden, of kan de positie van de tag worden doorgegeven. 

Door middel van GPRS worden de gegevens over de ligging van het product precies gelokaliseerd. Je kan dan snel registreren of er bijvoorbeeld onderhoud of vervanging nodig is. Om de RFID-tags te kunnen lezen, rijden treinen met speciale meetapparatuur over het spoor. Ze lokaliseren zelfs bij een snelheid van 80 km/u de positie van de RFID-tags tot op 5 meter nauwkeurig. Voor het lezen van de RFID-tags kunnen speciale ‘meettreinen’ worden ingezet, maar daarnaast kan ook gebruikt gemaakt worden van gewone treinen die uitgerust zijn met deze speciale meetapparatuur. Dit komt de informatiedichtheid, actualiteit en precisie van de gegevens natuurlijk nog meer ten goede. Al deze informatie maakt het assetmanagement in de railinfrastructuur een stuk efficiënter.

Een ‘digitaal register’ biedt de spoorwegbeheerder een 100% volledig beeld van de onderhoudstoestand van de componenten van zijn railinfranetwerk, doet zo de levenscycluskosten dalen en verhoogt tegelijkertijd de beschikbaarheid van het net. Recente onderzoeken hebben de betrouwbaarheid en de praktische toepasbaarheid van de digitale registratie van spoorwegcomponenten door middel van RFID onomstotelijk aangetoond. De digitale borging van informatie is voor een optimaal assetmanagement het instrument van de toekomst, zegt Mark de Vries (CCO). 

Digitalisering staat ook bij onze moederorganisatie hoog in het vaandel. Lees hier meer.