Nieuws Minder treinstoringen door nieuwe Elektrische Scheidingslas (ES-las)
  • Gepubliceerd 19-10-2016

Op een heel groot deel van het Nederlandse spoornet spelen de elektrische scheidingslassen in de spoorstaven een belangrijke rol in het treinbeveiligingssysteem. Door een elektrische scheidingslas (ES-las) worden spoorsecties elektrisch van elkaar gescheiden waardoor de aanwezigheid van een trein in die sectie door het beveiligingssysteem wordt gesignaleerd. Het waarborgen van een goede elektrische scheiding in een stalen spoorstaaf en tegelijkertijd zorgen dat de trein veilig en comfortabel over het spoor kan rijden is niet eenvoudig. Helaas bleken de ES-lassen in de storingsstatistieken van ProRail te vaak oorzaak van verstoring. ProRail is daarom op zoek gegaan naar een verbeterde las door het uitschrijven van een aanbesteding. voestalpine Railpro was bekend met het feit dat de ES-lassen teveel storingen veroorzaakten. De afgelopen jaren is door voestalpine Railpro een aantal verbeteringen onderzocht en is er samen met een partner een concept ontwikkeld voor een nieuwe verbeterde ES-las. Met deze las heeft voestalpine Railpro de aanbesteding gewonnen wat betekent dat voestalpine Railpro tenminste de aankomende drie jaar deze las voor ProRail levert.

Grote uitdaging bij het ontwerp van de nieuwe las was om de rijdynamiek en daarmee de ‘dynamische energie’ van de trein over het spoor zo weinig mogelijk te verstoren. Dit levert het meeste comfort en de minste slijtage op. Met de nieuwe ES-las is dat goed gelukt. voestalpine Railpro geeft daarom de las de naam NRG-las (eNeRGie) mee. Uit uitgebreide testen is gebleken dat de las aan langdurige zware krachten en verschillende klimaatomstandigheden blootgesteld kan worden zonder dat deze defect raakt. Met het ontwerp is rekening gehouden dat de NRG-las toepasbaar is in alle belangrijke spoorconstructies. De nieuwe NRG-las wordt als prefab-las geleverd.

ProRail en voestalpine Railpro hebben hoge verwachtingen van deze las bij het terugdringen van storingen.

Verdere informatie over de nieuwe NRG-las vindt u in de OVS en bestelinformatie wordt opgenomen in de ACD00001.

 

Sjors van de Vecht

Productmanager
sjors.vandevecht@voestalpine.com