Nieuws 80 extra StofArmLos wagons in gebruik genomen
  • Gepubliceerd 19-09-2017

Dit najaar hebben we de beschikking over 80 extra SALT (StofArmLosTrein) die aan onze vloot zijn toegevoegd. Hiermee komt de totale vloot op 154 SAL-wagons. De komende jaren bouwen we meer wagons om, totdat er een totaal wagonpark van 299 wagons is ontstaan. 

Innovatieve wagon

De SALT is van een eenvoudige Fccpps-wagon gegroeid tot een heel praktische en ARBO-verantwoorde losmachine. Een Fccpps- wagon is een onderlosser, geschikt voor de aanvoer van grof ballastmateriaal. Door middel van trechters kan zowel binnen als buiten het spoor worden gelost. De trechters maken het mogelijk 28 ton gedoseerd te lossen met minimale personeelsinzet. 

De SALT staat voor 'StofArmLosTrein' en is onze geïnnoveerde Fccpps-trein. Hij zorgt er namelijk voor dat het inhaleerbaar (kwarts)stof tot maximaal 20% van de toelaatbare waarde wordt verminderd. Dit doet de SALT door middel van een vernevelingsysteem, dat ervoor zorgt dat het stof door de nevel opgenomen wordt en naar de grond zakt (in plaats van dat dit op een hoogte blijft dat het ingeademd kan worden). 


De SAL-trein die onlangs aan het wagonpark is toegevoegd is alweer de derde van dit innovatieve idee. Tijdens de ombouw van de Fccpps-wagons is de ontwikkeling van het SAL-systeem doorgegaan op basis van de ervaringen die zijn opgedaan met de eerste SAL-Trein. Zo bleek bij de eerste serie dat het lossen in verkanting niet goed ging, er relatief veel storingen ontstonden door de typisch spoorse omstandigheden en dat de kleppen niet altijd makkelijk sluiten. Ook hadden de lossers problemen met het lossen van ballast door het geprogrammeerde proces, gebruikersfouten en/of veiligheidsprocedures. 

Bovenstaande problemen zijn inmiddels opgelost door een geheel nieuwe aansturing en programmatuur. Er is bijvoorbeeld een nieuwe besturing van de kleppen, niveauregeling, signalering, spoorstaafbescherming, transportmodus en timing van de activiteiten. De storingen zijn daardoor teruggebracht en de machine is sneller geworden. Tevens worden de meest voorkomende gebruikersfouten afgevangen door geavanceerde software. De SAL-sets zijn tevens uitgerust met een GPS die, buiten de locatie, ook de vloeistofniveau's en eventuele (aankomende) storingen terugmeldt naar ons hoofdkantoor in Hilversum. 

40 SAL-wagons zijn nu standaard opgesteld in Maarssen en deze worden direct na gebruik weer gevuld met nieuwe ballast. Vanaf deze locatie is het makkelijk om met kleine treinen te rijden, voor bijvoorbeeld onderhoudswerkzaamheden. De overige SALT zijn leeg beschikbaar vanaf ons terein in Amersfoort en natuurlijk, vanaf ons terrein Crailoo te Hilversum. 


René Harkema

Voor contact met onze BU manager railtransport
rene.harkema@railpro.nl